Skip to content

Biztosítás  Svájc

Magánszemélyeknek

Svájci rezidensként kötelezően be kell lépnünk a svájci több-biztosítós egészségügyi rendszerbe, a LAMal (KVG)-be.

A rezidenssé válás első 3 hónapjában válik kötelezővé, az első rezidens naptól válik megfizetendővé.

1.      Felelősségbiztosítás, RC  (Privathaftpflichtversicherung; Responsabilité civile privée; Assicurazione responsabilità civile privata; Peronal Liability Insurance)
2.      Kötelező egészségbiztositás, LAMal (Krankenversicherung und unfallversicherung; Assurance maladie et accident; Assicurazione malattia e infortuni  Health Insurance)

RC

A kötelező felelősségbiztosítás a másik félnek okozott kárt fizeti, értéke 3-5 millió CHF és lefedettsége a teljes világra kiterjed.

A svájci törvény értelmében, ha cégtől, hivatalos személytől bérlünk ingatlant Svájcban, ennek megléte kötelező a bérleti jogviszony megszületésekor. Éves díja 100-140 CHF.

LAMal

Svájci rezidensként kötelezően be kell lépnünk a svájci több-biztosítós egészségügyi rendszerbe, a LAMal-ba.

A rezidenssé válás első 3 hónapjában válik kötelezővé, általában hivatalos levélben értesítenek erről.

Mikor kötelező a baleseti opció az egészségbiztosításban?

Abban az esetben, ha nem végzünk keresőképes tevékenységet Svájcban, és nem vagyunk a munkaügyi hivatalba regisztrálva. (pl.: tanulók, nyugdíjasok, háztartásbeliek stb …)

Ki biztosítja a baleseti opciót?

A munkáltató és az állami biztosítók.

Munkanélküli státuszban, az első biztosítási naptól az ORP (RAV).

Mi az a franchise (önrész) a kötelező egészségbiztosításban?

Szabadon választhatunk önrészt (franchise-t), ez az az összeg, ameddig vállaljuk, hogy saját magunk fizethetjük az esetlegesen felmerülő egészségügyi ellátás költségeit.

Milyen önrészek választhatók?

A választható önrészek összege : 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 CHF.

Milyen összegű önrészt válasszunk?

A döntésünket a jelenlegi életkorunk, az elmúlt évek egészségügyi költségei  és a várható betegségek kockázata alapján hozzuk meg.

Mik azok az alternatív modellek az egészségbiztosításban?

A LAMal rendszere lehetővé teszi a kötelező egészségbiztosítóknál, a biztosítások személyre szabása érdekében, az úgynevezett alternatív biztosítási modelleket, amik általános elnevezései a különféle társaságoknál :

·         bázis ellátás,

·         Telmed rendszer,

·         Caremed rendszer,

·         Netmed rendszer,

·         egyéb modellek (pl. :Compact One).

Bázis ellátás

A régi orvosi modell, jelenleg a legköltségesebb változat, ami lehetővé teszi a tetszőleges orvoshoz fordulás lehetőségét.

Telmed rendszer

A Telmed rendszer egy alternatív egészségbiztosítási modell, ahol egészségügyi panaszok esetén egy kijelölt ügyfélszolgálaton keresztül vagyunk kötelesek az esetleges ellátást igényelni.

Caremed rendszer

A Caremed rendszer egy alternatív egészségbiztosítási modell, ahol a szakorvoshoz fordulás lehetősége nyitott, a kijelölt orvosi listából tudunk szabadon választani elsődleges orvost a családunknak.

Netmed rendszer

A Netmed rendszer egy alternatív egészségbiztosítási modell, jelenleg a legelterjedtebb és a legkevésbé költséges megoldás. A megadott orvosi hálózatból tudunk választani háziorvost, és egészségügyi panaszok esetén rajta keresztül vehetünk igénybe kórházi vagy szakorvosi ellátást.

Mik az egyéb modellek?

Egyéb modellek közé sorolhatók a legkevésbé költséges és legalternatívabb ügyfélközpontú modellek, mint például a Compact One. Ez egy speciális változat, mely ötvözi a Telmed és a Netmed rendszer előnyeit.

Személyi biztosítások

LCA (egészségbiztosítás kiegészítése)

A kötelező egészségbiztosítás a választható önrész mellett, nem fedezi az esetlegesen felmerülő kiegészítő orvoslás akár drasztikusan magas költségeit, mint a természetgyógyász, a gyógytornász, sugárkezelés, reflexológia stb …

Milyen jellegű kórházi ellátás létezik Svájcban?

A svájci kórházi ellátás minden szintje magas színvonalú, szigorúan a legkvalifikáltabb orvosok és kiegészítő személyzet közreműködésével.

·         Kommunális kórházi ellátás

·         Privát kórházi ellátás.

Kommunális kórházi ellátás

A kommunális, esetlegesen egyetemi kórházi ellátáson, a lakóhelyünk közelében működtetett kantonális kórházak szolgáltatásait értjük. A gyógykezelés általában kettőnél több ágyas szobákban történik.

Mi a fél- és privát kórházi ellátás?

A fél- és privát kórházi ellátás, nem kanton által finanszírozott magánkórházak rendszere. Az esetleges műtétek, szüléskor nyújt harmonikus megoldást, ha szeretnénk 2 ágyas (fél-privát) vagy 1 ágyas (privát) szobákban tölteni a gyógykezelésünket. A kiegészítőbiztosítás havi költsége 80-150 CHF (várakozási idő minimum 9 hónap).

Személyi felelősségbiztosítás „lakásbiztosítás“(ingóságok-vagyontárgyak biztosításával vagy nélküle) 

Miből áll egy svájci lakásbiztosítás?

A svájci lakásbiztosítás 2 részből áll, a kötelező felelősségbiztosításból (RC – másnak okozott kár), illetve a saját vagyontárgyainknak a biztosításából.

Miben különbözik a svájci lakásbiztosítás a magyartól?

A lakásbiztosítás Svájcban mindig személyhez kötött, míg Magyarországon a lakóhelyhez. Svájci biztosításunkat költözés esetén továbbvisszük az új lakcímünkre. (Hasznos persze adaptálni a 2 lakóhely különböző paraméterei alapján, mint szobák száma stb …)

Svájcban miért általánosak a hosszú távú, 5 vagy annál hosszabb időtartamra kötött biztosítási szerződések?

A svájci biztosítások díjkalkulációi hosszú távra kedvezőbbek, így a biztosítási cég által vállalt kockázat eloszlik, s ránk eső díja kedvezőbb.

Magyarországra történő visszaköltözés esetén is köteles leszek a hosszú távú szerződéseim díját fizetni?

Minden hosszú távú szerződés megszűnik azzal a dátummal, amikor hivatalosan végleg elhagyjuk Svájcot.

Milyen általános szerződésmegszüntetési esetek ismertek?

·         Szerződés lejárta (automatikusan meghosszabbodik 1 évre, ha 3 hónappal előtte, ajánlott levélben nem mondjuk le).

·         Szerződés hatályvesztése (pl.: költözés, másik autó vásárlása, jelenlegi eladása stb…)

·         Biztosító ellátása (pl.: díjrendezetlenség, kockázati szint emelkedése stb…)

Milyen speciális szerződésmegszüntetési esetek lehetségesek?

Minden biztosítási szerződés a bejelentett káresemény ügyintézését követő 15 napban lemondható vagy módosítható.

Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás (Casco-val vagy nélküle)

Miből áll egy általános autóbiztosítás Svájcban?

A svájci modell ebben nem tér el a magyartól, mivel a kötelező felelősségbiztosítás mellett a részleges vagy teljes Casco vállalható.

Mik a részleges Casco esetei?

·         Lopás

·         Természeti katasztrófa

·         Tűzkár

·         Állatok által okozott károk

·         Üvegtörés

·         Vandalizmus (a definíciója eltérő egyes biztosítótársaságoknál)

·         Menyét (az autók elektromos vezetékeire veszélyes).

Teljes Casco?

A teljes Casco Svájcban a részleges Casco-ból és az ütközésből áll.

Mi az a „parking” opció a Casco-ban?

Az autó parkolási káreseményei, mint az esetleges karcolások, külön biztosítandók Svájcban, új autó lízingre történő vásárlása esetén kötelező.

Bírósági védelem-biztosítás Svájcban

A svájci rezidensek, lakosok több, mint 50%-a rendelkezik ezzel a biztosítási módozattal, ami biztonságot nyújt az esetleges horribilis ügyvédi, bírósági költségek esetére. Éves díja 140-500 CHF (egyedülálló, család).

Milyen típusai ismertek a bírósági védelem-biztosításoknak?

Ebben a biztosítási változatban megkülönböztetjük a közlekedési (autóbalesetek vitatott ügyei) és a privát szféra (munkáltató, szolgáltató cégek, ingatlanügyek stb …) eseteit.

Mikre nem nyújt védelmet a bírósági védelem-biztosítás?

Nem használható házastársak peres ügyeire, állami, adózási kérdésekre és föderációs adminisztratív ügyekre (pl.: munkavállalási-letelepedési engedély).

Mi a bírósági védelem területi és összeghatálya?

Svájcban általában 250 000 CHF-ig, Európában pedig 200 000 CHF-ig nyújt védelmet.

Mikortól aktiválódik a bírósági védelem-biztosítás?

A szerződés aláírását követő 3. hónap után. Az első 3 hónapra nem nyújt védettséget, illetve az ezt megelőző időszakban keletkezett ügyekre sem.

Milyen baleseti opciók ismertek?

Munkahelyi és munkahelyen kívüli balesetek.

Ki biztosítja a munkahelyi baleseteket?

A munkáltató biztosítja minden esetben a munkahelyi baleseteket.

Mi az a munkahelyi betegség?

A munkahelyi betegség egy speciális eset, ami a rendes munkavégzés során kialakuló betegségek esetére nyújt védettséget.

Ki biztosítja a munkahelyen kívüli baleseteket?

·         Ha heti(!) 8 munkaóránál többet dolgozik, akkor a munkáltató biztosítója,

·         a ORP a regisztrált munkanélkülieknek,

·         illetve saját magunknak is tudjuk biztosítani, kiegészíteni az ellátási szinteket. (pl.: speciális utasbiztosítások).

QST vagy IMPÔT à LA SOURCE ?

Svájci speciális adófajta, a Svájcban élő külföldi rezidensek részére (permis L és B).

BVG vagy LPP

A második pillér adólevonási csomagja, a munkavállaló életkora alapján fizetendő és ezt egészíti ki a munkáltató is, legalább a levonás mértékében.

Hogy épül fel a svájci nyugdíjrendszer?

1.      AHV, AVS  és AI: első pillér (etatikus rendszer a nyugdíjrendszer alapja és invaliditás esetére)

2.      BVG, LPP: második pillér (munkavállalói nyugdíjjárulékos rendszer, a munkáltató által kiegészítve)

3.      Harmadik pillér : magánnyugdíjpénztár.

Harmadik pillér biztosítás(magánnyugdíj, megtakarítás, életbiztosítás): bank és/vagy biztosítás

Speciális biztosítási forma, ami megtakarítást eredményez a nyugdíjas évekre és életbiztosítást is nyújt.

!!! Kizárólag szakképzett, leinformálható, FINMA (Bank és Biztositásifelügyelet Svájcban) által regisztrált tanácsadón keresztül fogadjunk meg tanácsot ezügyben, mivel speciális képzettséget igényel a személyreszabott tanácsadás a téma komplexitása miatt, az esetleges előnyök és hátrányok ismertetése mellett!

Milyen előnyei vannak a harmadik pillér biztosításnak?

·         Személyes megtakarítás a nyugdíjas évekre (nyugdíjas évekig)

·         Jelentős mértékű éves, adókedvezmény.

·         Kockázati esetek (élet, invaliditás) biztosítása.

·         Svájci ingatlanvásárlás.

Mikor tanácsos harmadik pillér szerződést kötni?

Rezidensi státusztól már érdemes, a várható előnyök és a felmerülő kockázatok teljes ismeretében.

Hol köthető harmadik pillér?

·         Bankoknál (korlátozott előnyök, nagyon alacsony várható hozam, alacsony bankgarancia, kizárólag rövid távra tanácsos, „szabadság”).

·         Biztosítótársaságok (magas várható hozam, teljes állami garancia, közép-hosszútávra ajánlott, állami plusz előnyök, esetleges magas kockázatok).

 Befektetés, befektetési alapok (kockázati és konzervatív)

[themify_button bgcolor=”blue” size=”small” link=”https://www.zoltanberentes.com/svajc-biztositas-kapcsolat/”]Üzenet[/themify_button]

 Svájci lakáshitel (svájci ingatlan vásárlása esetén)

[themify_button bgcolor=”blue” size=”small” link=”https://www.zoltanberentes.com/svajc-biztositas-kapcsolat/”]Üzenet[/themify_button]

Cégeknek, egyéni vállalkozóknak

Céges felelősségbiztosítás

A céges felelősségbiztosítás az üzleti tevékenység során, a másik félnek okozott kárt fedezi.

Kötelező, dolgozói egészségbiztosítás (UVG, LAA)

A munkáltató biztosítja minden esetben a munkahelyi baleseteket, heti 8 munkaóra felett a munkahelyen kívüli baleseteket is (UVG) .

Mi az a munkahelyi betegség?

A munkahelyi betegség egy speciális eset, ami a rendes munkavégzés során kialakuló betegségek esetére nyújt védettséget.

Bírósági védelem

Biztonságot nyújt az extrémen magas ügyvédi, bírósági költségek céges eseteire.

2.pillér (BVG, LPP): munkavállalói,  munkáltatói bérköltségek

A második pillér, szakmai nyugdíj és kockázati biztosítás (LPP, BVG), a munkavállaló életkora alapján fizetendő, és a munkáltató is, minimum a munkavállalói levonása mértékében egészíti ki.

Kizárólag szakképzett, leinformálható, FINMA (Bank és Biztositásifelügyelet Svájcban) által regisztrált tanácsadón keresztül fogadjunk meg tanácsot ez ügyben, mivel speciális képzettséget igényel a személyre szabott tanácsadás a téma komplexitása miatt, az esetleges előnyök és hátrányok ismertetése mellett!

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!